Teaching

Jordi Pujolàs Boix

Subject Studies Faculty
ÀLGEBRA Degree in Computer Science Engineering Polytechnic School
ÀLGEBRA Doble Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses Escola Politècnica Superior / Facultat de Dret, Economia i Turisme
ÀLGEBRA LINEAL Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació Polytechnic School
CÀLCUL Tronc Comú de les Enginyeries Industrials - Lleida Polytechnic School
CÀLCUL Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat Polytechnic School
CÀLCUL Doble Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat Polytechnic School
CÀLCUL Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica Polytechnic School
CÀLCUL Degree in Mechanical Engineering Polytechnic School
EINES COMPUTACIONALS PER A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES Degree in Computer Science Engineering Polytechnic School
ESTADÍSTICA I OPTIMITZACIÓ Degree in Computer Science Engineering Polytechnic School
ESTADÍSTICA I OPTIMITZACIÓ Doble Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses Escola Politècnica Superior / Facultat de Dret, Economia i Turisme
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ Degree in Early Childhood Education Faculty of Education, Psychology and Social Work