Teaching

Cristina Dalfó Simó

Subject Studies Faculty
ÀLGEBRA LINEAL Grau en Enginyeria Química Escola Politècnica Superior - Campus Igualada
ÀLGEBRA LINEAL Tronc Comú de les Enginyeries Industrials - Igualada Escola Politècnica Superior - Campus Igualada
ÀLGEBRA LINEAL Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística Escola Politècnica Superior - Campus Igualada
MATEMÀTICA DISCRETA Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació Escola Politècnica Superior - Campus Igualada
MATEMÀTIQUES PER A LA COMPUTACIÓ Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació Escola Politècnica Superior - Campus Igualada